Тарыхы

Компаниянын аталышы – кыргыздын  «Эл» жана «Кат»  сөздөрүнүн айкашынан турат,бул элдин каты дегенди билдирет. 

 • 1994-жыл:  компания электрондук почта,  протокол, UUPC  боюнча өз ишмердүүлүгүн баштаган.
 • 1996-жыл:    компания «ip» протоколу боюнча Интернетке кирүү мүмкүндүгүн берет
 • 1997-жыл:    компания  радио эфир боюнча маалымат берүү каналын ийгиликтүү өздөштүрүп, бере баштайт, радиоканал боюнча биринчи кардар  «Манас» аэропорту болуп калат.  Ошондо  «ЭлКат»  дене тарбия институтунун манежинде көргөзмө залы менен техникалык түйүндүн ортосунда видеоконференция сеансын көргөзгөн.   
 •  1998 –жылдан баштап   компания   спутник Интернетинин дооруна кирет. Ушул эле жылы   компания Республика боюнча кеңири жайылган  ГКС иштерин аяктайт. 
 • Биздин кызматкерлердин бири практикалык тажрыйбасы кыймылдаткыч механизмде маанилүү роль ойноп келген, ал   «ЭлКат» ка социалдык маанилүү долбоорлорду иштеп чыгууга жана ишке ашырууга мүмкүндүк берет.   2002-жылы кызматкерлердин иштелип чыккан тажрыйбасы долбоорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет(ГАС «Шайлоо» мамлекеттик  добуш берүүнун автоматташкан тутумун түзүү жана компьютердик тутумду түзүү). Ушул эле жылы рыноктун талабына жооп берүү менен, компания ADSL боюнча акыркы милди уштурууда жаңы чечимди сунуштайт, бул Интернетке кеңири тилкелүү жеткиликтүүлүгү ушинтип аталат. 

Бул жана башка көптөгөн долбоорлордун үстүнөн ийгиликтүү иштөө компаниянын маанилүү-кадрдык потенциалын камсыз кылат. Биздин  компания Кыргызстандын телекоммуникациялык тармагын өнүктүрүүдө көп күч жана каражатын жумшады, жана бир нече жолу  “Кыргызстандагы Интернет тармагын өнүктүргөндүгү үчүн” «Кыргызэкспо» эл аралык көргөзмө-жармаңкесинин алтын медалы менен сыйланган. 

 • 2003 -жыл:  компания  салтуу телефонияга караганда арзаныраак IP-телефония тейлөөсүн көргөзө баштайт. 
 • 2004-2006-жж:  компаниянын түздөн түз катышуусу менен республиканын бир нече районунда 7 Интернетке коомдук кирүү борбору жайылтылган.
 • 2006 -жыл:   «ЭлКат» компаниясы Wi-Fi технологиясы боюнча Интернетке зымсыз туташтыруу кызматын көргөзө баштайт.  Азыркы учурда шаарда  Интернетке зымсыз туташтырылган 7 коомдук түйүн бар (Hotspot)
 • 2009 -жыл:   «Элкат» компаниясы тарабынан«Бишкек (Кыргызстан) –Кордай (Казахстан)» багыты боюнча биринчи магистралдык волоконно-оптикалык байланыш тилкеси (ВОБТ)долбоорлонуп, курулган. 
 • 2012-жыл:   «ЭлКат» компаниясы тарабынан «Иркештам – СарыТаш- Карамык» багыты боюнча магистралдык волоконно-оптикалык байланыш тилкеси (ВОБТ)долбоорлонуп, курулган.  
 • 2013-жыл:    «ЭлКат» компаниясы  Бишкек – Сокулук-Беловодск-Карабалта –Каинды-Чалдовар» багыты боюнча магистралдык волоконно-оптикалык байланыш тилкеси (ВОБТ)долбоорлоп, курулушун аяктады.  

Бүгүнкү күнгө   компания телекоммуникациялык чөйрөнүн эң татаал долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча бардык зарыл ресурстарын камтыйт