Тарыхы

Компания жөнүндө

Биздин компания телекоммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө ишенимдүү жана тажрыйбалуу өнөктөш болуп эсептелет. Кыргызстандын рыногундагы Интернет кызмат көрсөтүүлөрү тармагында пионер наамын өзүн беките алган.

Компания биз үчүн жана биздин кардарлар үчүн байланыштын сапаттуу кызматтарын сунуштоого жөндөмдүү болгон «Вымпелком» («Билайн» соода маркасы), Deutsche Telekom AG («T-Mobile» жана «T-Systems» соода маркасы) эл аралык корпорациялары менен кызматташууда.

Кардарларды тейлөө жогорку деңгээлде жүргүзүлөт, эл аралык компаниялар менен иштөөнүн олуттуу тажрыйбасына ээбиз, бизде ар бир корпоративдик кардар үчүн кызматташуунун  жекече программасы иштелип чыгат. Долбоорлорду иш жүзүнө ашыруу жана сапаттуу тейлөө үчүн кошумча сунуштоолор жана техникалык жардамдарды беребиз.

«ЭлКат» компаниясынан өнүгүүсү Интернет менен чектелип калган жок, анын кызмат көрсөтүү түрлөрүнө телефония дагы кирди. Бул үндүн жогору сапаты менен сунуштала турган, эл аралык багыттарга карата атаандашууга жөндөмдүү шаардык санариптик телефон байланышы болуп саналат.

«ЭлКат» компаниясы өзүнүн MEGACOM, Sky Mobile (Beeline), Актел (Fonex), KATEL (Katel), SoTeL (Nexi) жана Winline (Сапатком) сыяктуу операторлор менен кызматташып жаткандыгы менен сыймыктанат. Бул саналып өткөн операторлор өздөрүнүн көп сандаган абоненттеринин эл аралык багыттар боюнча үндүк трафиктерин «ЭлКат» компаниясына тапшырышат, алар үчүн «ЭлКат» номери биринчи болгон тандоо.

Бизге Интернет менен телефонияны кызматтарын көрсөтүүнү ишенип ыйгарышкандар: ПРООН, Өнүгүүнүн Азия банкы, JICA, IFC, Улуттук банк, MEGACOM (2 млн. абонент), SKY MOBILE (2 млн. абонент), Fonex (300 миң абонент), KATEL (100 миң абонент).