Тарыхы

Сыйлыктар

Кыргызстандын рыногундагы алдыңкы телекоммуникациялык компаниялардын бири - «ЭлКат» компаниясы — бул жылы өзүнүн 20 жылдыгын белгиледи. Компания үзүлгөндөн бери (1994-жыл, 27- апрель) жана бүгүнкү күнгө чейин, «ЭлКат» өзүн Интернетке кирүү мүмкүндүгүн берген, андан кийин, дагы IP – телефония технологиясы боюнча эл аралык жана шаар аралык байланыш кызматтарын берген ишенимдүү провайдер катары көргөзө алды.

1. 2011-ж. – Panasonic Сертификат. «ЭлКат» компаниясы Panasonic Corporation дин расмий өнөктөшү болуп саналат.

TDE жана NCP сериясындагы Panasonic Кичи АТСи ElCat компаниясы менен бирдикте ийгиликтүү тесттен өтүп, тейлөөнүн негизги тизмесин колдоп турат.

2. 2006-ж. — калкка сапаттуу тейлөө кызматын көргөзгөнү боюнча жетишкен жыйынтыктары үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Дипломун алды;

3. 2004. — «Silver Spring». «Жылдын бренди» сертификаты

4. 2003-ж. — «Бишкек – 2003. Эл аралык көргөзмө-жармаңкеси». Кыргыз Республикасынын аймагында ip-протокол (IP-телефония) негизинде эл аралык байланышты өнүктүргөндүгү үчүн Алтын Медаль.

5. 2002-ж. — «Бишкек – 2003. Эл аралык көргөзмө-жармаңкеси». ADSL Интернетине жеткиликтүү жаңы технологияны киргизгендиги үчүн Алтын Медаль.