Курулуш бизнесине

Тейлөөлөрдүн комплекси

«ЭлКат» Компаниясы өзүнө байланыштын жаңы кызматтарынын кеңири спектрин берүү боюнча ишти уюштуруу жана каржылоо жоопкерчилигин алуу менен, байланыштын заманбап сапаттуу тейлөөлөрүн сунуштайт:

  • офистерди жана турак жай комплекстерин телефондоштуруу боюнча комплекстүү чечимдер;
  • Metro Ethernet технологиясы боюнча жогорку ылдамдыктагы интернетти туташтыруу;
  • заманбап сан тутумдарын колдонуу менен кадимики шаардык телефонду орнотуу
  • программалык ички офис АТСтерин орнотуу жана тууралоо.

Үй куруучу эмне алат?

волоконно-оптикалык кабелди төшөө менен курулган обьектини акысыз телефондоштуруу жана интернеттештирүү, ишенимдүү байланыш операторунан жогоррку ылдамдыктагы Интернет жана телефону менен имаратты сатып алуу эсебинен обьектинин инвестициялык жагымдуулугун жогорулатат; имаратты телефондоштурууга өз чыгымдарын азайтат; имараттын ижарачылары/ жашоочуларына байланыш кызматын көргөзгөнү үчүн кошумча киреше алат.

Имараттын ижарачылары/ жашоочулары эмне алат?

  • санариптик телефон байланышы. Түз шаардык номерлер ыңгайлуу тарифтер менен уюлдук, шаар аралык жана эл аралык байланышына кирүү мүмкүндүгү менен;
  • 100 Мбит/с га чейинки ылдамдыкта Ethernet технологиясы боюнча тез акысыз кошулуу.

Имараттын ижарачылары/ жашоочулары жана офис ээлери эмне алат?

  • санариптик телефон байланышы. Түз шаардык номерлер ыңгайлуу тарифтер менен уюлдук, шаар аралык жана эл аралык байланышына кирүү мүмкүндүгү менен, 100 Мбит/с га чейинки жогорку ылдамдыктагы интернет. Телефон байланышынынын жана интернет тейлөөсүнө пайдалуу тарифтер.

«ЭлКат» Компаниясы өзүнө төмөнкү уюштуруу жана каржылоо иштерин алат:

1. Кошулуучу имаратка чейин волоконно-оптикалык кабелди төшөө боюнча долбоордук-мантаж иштерин жана канал түзүүчү жабдууну орнотууну уюштуруу жана жүргүзүү;

2. «ЭлКат» тан курулуп жаткан имаратка чейин, жана андан ары, ар бир түпкү колдонуучуга чейин санариптик каналды уюштуруу жана имарата жайгашкан байланыш түйүндөрүндө комплекстүү коммутациялык жабдууну орнотуу;

3. Тиешелүү номерди бөлүп берүү;

4. Имараттын ижарачылары/ жашоочуларын телефонияга жана Интернетке жана андан кийинки тейлөөгө кошуу.

Үй куруучу-компания уюштуруу жана каржылоо иштерин алат:

1. Жабдууну жайгаштыруу үчүн электр азыктануусуна жеткиликтүү жана жарык менен жабдылган техникалык аянт бөлүп берүү.

2. Тиешелүү документация менен камсыз кылуу.

«ЭлКат» компаниясы ачылгандан бери биз зор тажрыйба топтодук, профессионалдык билим базасын чогулттук жана татаал тапшырмаларды чечүүдө жардам бере алабыз. Биздин компаниянын адистери көптөгөн мүмкүнчүлүгү бар Интернеттин заманбап технологиясынын жардамы менен телефон байланышын долбоорлоп, орнотуп беришет.