Интернет

Home Ethernet ке жеке жактарды туташтыруу процедурасы

  1. Абонент үйү, же турак жай комплекси «ЭлКат» компаниясынын түйүнүнө туташканын бул телефон боюнча: (312) 66 44 00  же үй комитетинен тактоосу керек (ТСЖ);
  2. Эгер үй (же турак жай комплекси)  «ЭлКат»түйүнүнө туташкан болсо, абонент операторго (312) 66 44 00 телефону боюнча арыз калтыруусу керек жана кошула турган кызматты:  интернет, телефония, IPTV ни көргөзүү керек. 
  3.   5 жумушчу күндүн аралыгында   «ЭлКат» компаниясынын инженери арызда көргөзүлгөн дарек боюнча чыгып, кызматты кошуп берет. Тейлөө кызматын көргөзгөнү үчүн келишим ошол жерден түзүлөт ( кардар келишимге жеке маалыматтарды киргизүү үчүн, паспортту көргөзүшү керек).;
  4. Туташтыруунун баасы – акысыз;
  5. Тарифтик план, абонент аны оператор менен (312) 66 44 00 телефону аркылуу кеңешип, тандай алат, же компаниянын сайтынан же туташтыруу учурунда ошол жерден тандаса болот.
  6. Төлөм компаниянын кассасында, банк аркылуу же шаардагы терминалдардагы төлөм тутумдары аркылуу КРУБ нын курсу боюнча улутутк валютада жүргүзүлөт.